Menu

MÁY NGÀNH CƠ KHÍ

Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả các máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi (trên và dưới mặt đất, trên bề mặt biển và dưới đáy biển, trên không gian và cả ngoài vũ trụ,…) đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, Tân Minh Cho ra đời các loại máy móc và thiết bị , các vật dụng hữu ích …. phục vụ ngành cơ khí. Sản phẩm chất lượng cao và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm chính là vũ khí sắc bén đưa Tân Minh trở thành một đối thủ mạnh trong ngành.